top of page

En arkitekt planlegger og formgir våre fysiske omgivelser, alt fra små uteboder til overordnede byplaner.

 

Arkitekt er ingen beskyttet tittel, så hvem som helst kan kalle seg arkitekt. Dette kan fort skape problemer; oppdragsgiver kan tro de har å gjøre med fagutdannede, profesjonelle arkitekter, uten at dette er tilfelle.

 

For å skille fagutdannede arkitekter fra andre grupper/personer brukes derfor tittelen ”sivilarkitekt” eller ”master i arkitektur”; en beskyttet tittel som kun gis til fagutdannede, profesjonelle arkitekter.

 

Betegnelsen MNAL betyr i tillegg at vedkommende er medlem av Norske Arkitekters Landsforbund, og er en ekstra garanti for faglig bakgrunn og utdannelse.

 

En seriøs prosjekterende arkitekt vil ha en ansvarsforsikring som dekker eventuell erstatning som kan føres tilbake til feil i arkitektens arbeid.

bottom of page