Terskelen for å gå til en arkitekt er ofte høy; prosessen er gjerne ukjent og kan virke uklar. 

 

Ulempen er også at arkitekten må betales før huset reises samtidig som kostnaden for arkitekttjenester virker høy.

 

MEN, arbeidet som nedlegges i starten er faktisk selve fundamentet for en god bolig; tilpasset dine ønsker og behov. En arkitekt er trent opp til å se muligheter og løsninger og vil bruke tid for å tilpasse boligen best mulig til kunden; denne tiden og kompetansen må man betale for.

 

Det er kanskje heller ikke så urimelig å betale for en tjeneste som er selve grunnsteinen for din bolig?

TAKLE/THØRUD ARKITEKTER AS  Ivan Bjørndals gate 9, 0472 OSLO  NO 913 504 577 MVA  Ansvarsrett BE  TAKLE: [+47] 911 61 605  /  THØRUD: [+47] 995 55 139  post@ttarkitekter.no