top of page

Terskelen for å gå til en arkitekt er ofte høy; prosessen er gjerne ukjent og kan virke uklar. 

 

Ulempen er også at arkitekten må betales før huset reises samtidig som kostnaden for arkitekttjenester virker høy.

 

MEN, arbeidet som nedlegges i starten er faktisk selve fundamentet for en god bolig; tilpasset dine ønsker og behov. En arkitekt er trent opp til å se muligheter og løsninger og vil bruke tid for å tilpasse boligen best mulig til kunden; denne tiden og kompetansen må man betale for.

 

Det er kanskje heller ikke så urimelig å betale for en tjeneste som er selve grunnsteinen for din bolig?

bottom of page