top of page

FRITIDSBOLIG ÅS

Hytte med frittliggende garasje i Ås kommune. Tomten er langstrakt i øst-vest retning og solforholdene er gode. Mot øst er det et stup med flott utsikt ut over nedenforliggende kulturlandskap. Midt på tomten ligger det en bergknaus. 

 

Hytten plasseres så langt ut på kanten av stupet som mulig. Vi vil her få den mest spektakulære utsikten samtidig som bergknausen privatiserer uteoppholdsarelet mot vest. Gulvet inne føres ut gjennom glassfasaden og danner uteplassen. Store foldedører åpner opp og visker bort overgangen mellom ute og inne. Markiser fungerer som solavskjerming og som fleksible tak for å kunne lage overdekte situasjoner ute.

bottom of page