ENEBOLIG EKEBERG

Presentert i Bonytt  NR 6/2017

Tekst og foto: Niklas Hart

Enebolig m/sekundærleilighet beliggende på Ekeberg i Oslo.

På tomten står det et eksisterende hus og byggherre ønsket å se på muligheten

for å oppføre en ny enebolig i eksisterende eplehage.

 

Ønsket var en moderne bolig men samtidig en bolig som

søkte et samspill med eksisterende bebyggelse.

 

Resultetet er blitt et  spennende prosjekt som vil bli et positivt tilskudd til nabolaget.

TAKLE/THØRUD ARKITEKTER AS  Ivan Bjørndals gate 9, 0472 OSLO  NO 913 504 577 MVA  Ansvarsrett BE  TAKLE: [+47] 911 61 605  /  THØRUD: [+47] 995 55 139  post@ttarkitekter.no