top of page

NÆRING OG BOLIG BREKKE

Sted: Gulen kommune

Status: Ferdigstilt

 

Tomten ligger i sentrum av Brekke med umiddelbar nærhet til fjorden og med en fantastisk utsikt mot fjellene på andre siden.

 

En viktig del av konseptet har vært å skape et prosjekt som er moderne, men som på samme tid har en stedstilhørighet til Brekke. Det som slo oss som stedstypisk var saltak, enkel volumoppbygging, bruken av liggende panel, “vestlandspanel” samt de mange værveggene og støttemurene i naturstein. Vi har valgt å utfordre det typiske saltaket ved å innføre et mer moderne formspråk og volumoppbygging, men bevare den typiske materialbruken. På denne måten oppnår vi spennende arkitektur og en forsterkning av stedets identitet.

bottom of page