top of page

Takle/Thørud Arkitekter AS (TTA) er et Oslobasert arkitektkontor som hovedsakelig jobber med små og mellomstore boligprosjekter, samt fritidsboliger. For eksempel hytter, eneboliger, flermannsboliger og leilighetsbygg. Vårt ønske er å skape arkitektur med identitet og egenart, og vi tilstreber alltid en god dialog med oppdragsgiver for å sikre eierskapsfølelse og skreddersøm. Vi jobber mot både privatpersoner og profesjonelle utbyggere, og vi tar på oss prosjekter over hele landet.

 

Takle/Thørud Arkitekter AS er medlem av Arkitektbedriftene og ansvarsforsikret gjennom Tryg Forsikring. Kontoret har sentralt godkjenning innenfor følgende områder:

 

-Ansvarlig søker, tiltaksklasse 2.

-Ansvarlig prosjekterende arkitektur, tiltaksklasse 2.

 

Ta kontakt for et uforpliktende møte!

bottom of page